Op de pagina nieuwsflits staan actuele berichten voor jongeren en geeft
een verslag van de activiteiten die geweest zijn.